ป.ป.ส. เตรียมจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566


26 พ.ค. 2566, 12:24

ป.ป.ส. เตรียมจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ได้เปิดเผยถึง การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ว่า ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดเตรียมถวายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปในงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยจะทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

โดยในปีนี้มีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 1,053 แห่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน และผู้แทนภาคประชาชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ สดุดีพระเกียรติคุณพระบรมวงศานุวงศ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนในการดำเนินงาน


     
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชุม ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 เป็นต้นมา และในปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 19 และมีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 26,507 แห่ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อให้เกิดเป็น

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” อันเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม ในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพลังของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่การเฝ้าระวัง การป้องกันปัญหาในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และการสร้างกำลังใจ ให้อภัย ให้โอกาส ดูแลช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับคืนสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองได้ โดยการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 หรือแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านระบบ Blockchain โดยไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งทุกช่องทางมีความปลอดภัยสูง

คำที่เกี่ยวข้อง : #กองทุนแม่เพื่อแผ่นดิน  

©2018 CK News. All rights reserved.