พ่อเมืองอุทัยธานี-รองผู้ว่าฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ผอ.กกต.อุทัยธานี นำเจ้าหน้าที่ กกต. เดินรณรงค์ชวนไปเลือกตั้ง


7 พ.ค. 2566, 11:03

พ่อเมืองอุทัยธานี-รองผู้ว่าฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ผอ.กกต.อุทัยธานี นำเจ้าหน้าที่ กกต. เดินรณรงค์ชวนไปเลือกตั้ง
ที่จังหวัดอุทัยธานี  นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย  นายอลงกต  วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  นางสาวสง่า ทาทอง ผอ.กกต.อุทัยธานี  และ พล.ต.ต.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ร่วกันนำเจ้าหน้าที่ กกต.อุทัยธานี ภาคีเครือข่าย และส่วนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์ ชวนชาวอุทัยฯธานีออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 14 พฤษภาคม  โดยมีการเดินประชาสัมพันธ์ พร้อมมมอบโปรชัวร์ข้อความเชิญชวนเลือกตั้งข้อมูล การเลือกตั้ง ต่างๆที่ทำเป็นเป็นพัดใช้ประโยชน์พัดกันร้อนได้ และแผ่นพัด ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน โดยผู้ที่ร่วมร่วมรณรงค์ได้ชูป้ายข้อความการรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกไปเลือกตั้ง สส.ในวันดังกล่าวโดยรอบตลาดสดริมน้ำสะแกกรัง และบ้านเรือนชุมชนโดยรอบย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ ของการออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา จังหวัดและประเทศนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า วันนี้ทางจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย กกต.อุทัยธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิญชวนพี่น้องชาวอุทัยธานีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม  นี้ เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงให้เป็นถึงความเป็นประชาธิปไตย  การแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของการออกไปใช้สิทธิ์ ออกเสียง  เพื่อประเทศไทยของเรา  อย่างวันนี้ได้เข้ามารณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล เมืองอุทัยธานี  ตลอดจนระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และส่วนราชการจังหวัด ทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ทั้งเคาะประตูบ้าน สาธิตการทำเครื่องกากบาท และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในพื้นที่ อีกด้วย


นอกจากนี้ ทาง กกต. และกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเตรียมยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ/ทุพพลภาพ/ผู้สูงอายุ รับส่งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม  2566 และปฏิบัติตามระเบียบ กกต. โดยอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานี และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม  นี้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น. ขณะที่แม่ค้าตลาดสดริมแม่น้ำสะแกกรัง ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การเลือกตั้ง ครั้งนี้ สิ่งที่อยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลง มากที่สุดคงจะเป็นเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ  ที่ปัจจุบัน นี้ราคาสินค้านั้นสูงกว่าค่าครองชีพ และรายได้ อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาช่วยให้ความสำคัญ ในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้มากที่สุด อีกด้วย


คำที่เกี่ยวข้อง : #อุทัยธานี  

©2018 CK News. All rights reserved.