ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนารายณ์ ขอจัดงาน "นุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ปี 66"


20 ม.ค. 2566, 15:05

ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนารายณ์ ขอจัดงาน "นุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ปี 66"
เมื่อเวลา ๐๘.๒๙ นาที วันนี้ที่ ๒๐มกราคม ๒๕๖๖ จังหวัดลพบุรีจัดพิธีขอถวายพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี๒๕๖๖ ครั้งที่๓๕ ที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำพล อาภากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นางสุวจี ศิริปัญโญ พรัอมด้วยภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวลพบุรีที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้.เข้าร่วมพิธีเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้องและสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับต้วและครอบครับที่ร่วมพิธี สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจำปี๒๕๖๖ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๐-๒๐ กุมภาพันธ์นี้ ในงานจะจัดแบบสวยงามเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่สร้างเมืองลพบุรีและสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

คำที่เกี่ยวข้อง : #ลพบุรี  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.