สนามบินเชียงใหม่ ยกเลิกเที่ยวบิน 53 ไฟลท์ เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเวลา 24 เที่ยวบิน ลดความเสี่ยงจากการปล่อย"โคมลอย"


7 พ.ย. 2565, 11:53

สนามบินเชียงใหม่ ยกเลิกเที่ยวบิน 53 ไฟลท์ เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเวลา 24 เที่ยวบิน ลดความเสี่ยงจากการปล่อย"โคมลอย"
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทอท. ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน พลุ ตะไล บั้งไฟ ดอกไม้ไฟ ลูปโปร่ง แสงเลเซอร์ และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) หรือวัตถุอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน และการมองเห็นของนักบินในเขตปลอดภัยในการเดินทางอากาศ บริเวณสนามบิน และโดยรอบสนามบิน ทั้ง 6 สนามบินของ ทอท.

ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 8-9 พ.ย. เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน และผู้โดยสาร

ทั้งนี้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับความนิยมในการปล่อยโคมลอยฯ เช่น จ.เชียงใหม่ ได้ออกประกาศไม่อนุญาตให้มีการจุด-ปล่อยโคมลอย ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อ.เมืองเชียงใหม่, อ.หางดง, อ.สารภี 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาล หนองผึ้ง และสันทราย, อ.แม่ริม 5 ตำบล ได้แก่ ต.ดอนแก้ว ริมใต้ แม่สา เหมืองแก้ว และริมเหนือ, อ.สันทราย 1 ตำบล คือ ต.หนองหาร และ อ.สันป่าตอง 1 ตำบล คือ ต.ทุ่งต้อม

นอกจากนี้ ช่วงวันที่ 8-9 พ.ย. มีเที่ยวบินยกเลิก 53 เที่ยวบิน และเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลา 24 เที่ยวบิน เพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย รวม 77 เที่ยวบิน

คำที่เกี่ยวข้อง : #ยกเลิกเที่ยงบิน  

©2018 CK News. All rights reserved.