นายกฯ นำครม .ตักบาตรพระสงฆ์ 171 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.


28 ก.ค. 2565, 11:10

นายกฯ นำครม .ตักบาตรพระสงฆ์ 171 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่สนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระราชาคณะ 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 171 รูป รับบิณฑบาตร

โดยมีองคมนตรีและภริยา ประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการตุลาการ ผู้ว่าฯกทม. เครือข่ายภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมสำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในต่างจังหวัด ให้ทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำหรับวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

จากนั้นเวลา 07.35 น.นายกฯเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า


"ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณ จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป"


คำที่เกี่ยวข้อง : #นายก  

©2018 CK News. All rights reserved.