Loading...

อุทัยธานี รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง เตือนผู้สมัครอย่าทำผิดกฏหมาย


23 พ.ย. 2564, 16:12

อุทัยธานี รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง เตือนผู้สมัครอย่าทำผิดกฏหมาย
ที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ ( 23 พ.ย. ) เวลา 08.00 น.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับ สนง.กกต.อุทัยธานี ส่วนราชการ และ อบต. 49 แห่งในจังหวัด ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์การเลือกตั้ง อบต. เคลื่อนขบวนจากลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัด ออกไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ กระตุ้นเตือน ประชาชน ในพื้นที่ อบต.ให้ออกไปการเลือกตั้งฯ เพื่อเลือกคนดี มีความรู้ เสียสละ ซื่อสัตย์สุดจริต มีจิตสาธารณะ เข้าไปเป็นผู้แทน ในการทำหน้าที่ บริหารท้องถิ่นของตนเอง  ในตำแหน่ง นายก อบต.และ สมาชิก อบต.อย่างพร้อมเพียง


Loading...

นายสำรวม บุญล้น ผอ.กกต.อุทัยธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งสื่อมวลชนท้องถิ่น กรรมการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประจำตำบล( ศส.ปชต.) ครู/นักศึกษา กศน. และ องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้แทนตนเข้าไปบริหารท้องถิ่น ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือนในด้านต่างๆ อีกทั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจากตำรวจภูธรจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามขบวนการจัดการเลือกตั้งให้ถูกต้อง สุดจริต โปร่งใส เท่าเทียม รวมทั้ง ตรวจสอบพฤติกรรมการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ส่วนในวันเลือกตั้ง จะมีการแต่งตั้ง นักศึกษา กศน.และ กรรมการ ศส.ปชต.เข้าทำหน้าที่สังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่หน่วยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทุกหน่วย


พร้อมเตือนผู้ที่จะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น การจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือหลอกลวง เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้ง การทำลายบัตรเลือกตั้ง การถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง มีบัตรประชาชนไว้ในครอบครองตั้งแต่ 2 บัตรขึ้นไป การพนันผลเลือกตั้ง ฯลฯ ล้วนมีโทษ ทั้งจำ ทั้งปรับ และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งถึง 20 ปี สำหรับจังหวัดอุทัยธานี มี อบต.ทั้งสิ้น 49 แห่ง จะมีการเลือกตั้งนายก อบต. 49 ตำแหน่ง เลือกตั้ง ส.อบต.562 ตำแหน่ง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต 94 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 1,155 คน


คำที่เกี่ยวข้อง : #อุทัยธานี   #รณรงค์เลือกตั้ง อบต.  


Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.