Loading...

สำนักพระราชวัง เผยภาพวีดิทัศน์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร. 9


18 พ.ย. 2564, 14:16

สำนักพระราชวัง เผยภาพวีดิทัศน์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
จากสนามม้านางเลิ้งวันนี้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ในหลวงทรงพระราชทานให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์  โดยอุทยานแห่งนี้คือนอกจากจะเป็นที่ให้คนได้เข้าไปพักผ่อนเป็นพื้นที่สีเขียวอีกแห่งในเมือง ยังเป็นที่รองรับน้ำหนุนคล้ายแก้มลิงเพื่อช่วยบรรเทาน้ำท่วมอีกทางหนึ่งด้วย

โดย สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพวิดิทัศน์ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิม ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10


Loading...

จุดเด่นสำคัญของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ คือ เป็นที่ตั้งของ "พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้

โดยสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ พระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชการที่ 9 จึงมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับในหลวง รัชกาลที่ 9 เช่น บ่อน้ำเลข 9 สะพานเลข 9 สะพานหยดน้ำพระ สะพานเจาะบากง สวนแห่งนี้ยังสะท้อนหลักการการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งยังออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิง ในยามวิกฤตอุทกภัยอีกแห่งของกรุงเทพมหานคร


อุทยานเฉลิมพระเกียรติ มีความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้น จัดวางคล้ายป่าธรรมชาติ ปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์ ไม้หายาก ไปจนถึงพืชบำบัดน้ำ สร้างระบบนิเวศให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในสวนยังมีทางเดิน และทางวิ่ง ทางปั่นจักรยาน มีลานกิจกรรม มีลานริมน้ำ ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการ โดยการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

ชมคลิป


คำที่เกี่ยวข้อง : #ในหลวง   #ร.9   #สำนักพระราชวัง  


Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.