สธ. เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจก่อนเปิดประเทศ


29 ต.ค. 2564, 09:06

สธ. เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจก่อนเปิดประเทศ
นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด 19 วันนี้มี ผู้ป่วยรักษาหาย 8,526 ราย ผู้ติดเชื้อใหม่ 9,658 ราย เสียชีวิต 84 ราย ทั้งนี้ผลจากการล็อคดาวน์และการดำเนินงานมาตรการควบคุมป้องกันที่ต่อเนื่อง ทำให้ในระยะ 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยปอดอักเสบลดลง อัตราการเสียชีวิตลดลงต่ำกว่า 100 ราย และยังคงพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์กระจายบ้างในบางพื้นที่ แต่ภาพรวมมีแนวโน้มที่ดี 

นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวต่อว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจัดทำแผนรองรับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย คงเข้มและปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามบริบทในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีการระบาด 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก ราชบุรี จันทบุรี ระยอง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ภาพรวมฉีดเข็ม 1 ไปแล้วร้อยละ 50.6 เข็ม 2 ร้อยละ 35.0 ได้เร่งจัดสรรวัคซีนฉีดให้ครอบคลุมในพื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้เกิดผลดีกับประชาชนมากที่สุดสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่นำมาฉีดในกลุ่มเด็กนักเรียน อายุระหว่าง 12-17 ปีนั้น วานนี้ได้มีการส่งมอบถึงประเทศไทยตามกำหนด จำนวน 1.5 ล้านโดส รวมเดือนกันยายนและตุลาคม ได้รับแล้ว 8 ล้านโดส จากข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ทั้ง 12 เขตสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. ได้รับจัดสรรแล้ว 3.89 ล้านโดส ภาพรวม เข็ม 1 ฉีดไปแล้วร้อยละ 68.9 โดยเขตสุขภาพที่ 10 ฉีดได้สูงสุดถึงร้อยละ 82 และมีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ต้องการฉีดเพิ่มเติมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็มแล้วคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ให้สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น หลังจากฉีดเข็ม 2 ประมาณ 6 เดือน โดยให้ในกลุ่ม 608 และผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงสูง


ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 ตุลาคม 2564 สะสม 72,812,483 โดส ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้วจำนวน 41,075,152 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 29,469,487 ราย และเข็ม 3 จำนวน 2,267,844 ราย©2018 CK News. All rights reserved.