Loading...

ศรชล.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจท่าเทียบเรือขึ้นสัตว์น้ำและขนถ่ายสินค้า


12 ต.ค. 2564, 19:03

ศรชล.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจท่าเทียบเรือขึ้นสัตว์น้ำและขนถ่ายสินค้า
วันที่ 12 ต.ค.64 ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดระนอง และ ศคท.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับ ตำรวจน้ำระนอง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ในการตรวจท่าเทียบเรือที่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นสัตว์น้ำและขนถ่ายสินค้าที่มาจากประเทศ และส่งออกประเทศเมียนมาได้ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่แอบลักลอบมากับเรือ ตลอดจนสินค้าส่งออกและนำเข้าผิดกฎหมาย และการกระทำผิดอื่นๆ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงคำสั่งของจังหวัดระนองในเรื่องมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Loading...


 

เครดิต : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 - ศรชล.ภาค 3


คำที่เกี่ยวข้อง : #ศรชล.ภาค 3   #ตรวจท่าเทียบเรือ  


Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...
©2018 CK News. All rights reserved.