Loading...

เปิดรายชื่อ "คณะกรรมการเจ้าหนี้" ฟื้นฟูการบินไทย


20 พ.ค. 2564, 07:39

เปิดรายชื่อ "คณะกรรมการเจ้าหนี้" ฟื้นฟูการบินไทย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลังจากเจ้าหนี้ได้โหวตรับแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย และแผนที่เจ้าหนี้เสนอแก้ไข 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 4 ผู้ทำแผน (การบินไทย), ฉบับที่ 13 ธนาคารกรุงเทพ, และฉบับที่ 15 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด   หลังจากนั้นที่ประชุมได้มีการโหวตตั้ง คณะกรรมการเจ้าหนี้ 7 ราย ได้แก่


Loading...

1. ธนาคารกรุงเทพ
2. กระทรวงการคลัง
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
6. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารออมสิน


ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว  มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลสอดส่อง ติดตามการดำเนินของผู้บริหารแผน เช่น การขายทรัพย์สินในแผน เป็นต้น  ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินการตามแผนแก่ผู้บริหารแผน  รวมถึงให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ของผู้ผู้บริหารแผนตามที่แผนได้กำหนดให้ต้องหารือหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้
Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.