หมอยง โพสต์ เชิญชวนอาสาสมัครร่วม "โครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19"


17 มี.ค. 2564, 08:48

หมอยง  โพสต์ เชิญชวนอาสาสมัครร่วม "โครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19"
17 มี.ค. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโควิด-19 ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ว่า โควิด-19 วัคซีนทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ที่ผมทำวิจัยอยู่ ต้องการศึกษาระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca ที่กำลังใช้ในประเทศไทย ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข และสภาวิจัยแห่งชาติ ในการให้วัคซีนและทุน ตรวจภูมิต้านทาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาสาสมัคร ต้องการอาสาสมัคร ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ จำนวนกลุ่มละประมาณ 80 คน


จะมีการตรวจวัดภูมิต้านทาน 4 ครั้ง คือก่อนฉีดเข็ม 1 ก่อนฉีดเข็ม 2 หลังฉีดเข็ม 2 ที่ 1 เดือน และ 3 เดือน ผลภูมิต้านทานที่ได้จะบอกให้ทราบ

ผู้สนใจโทรเข้ามาติดต่อ เพื่อลงนัดวันและเวลาได้ที่โทร 022564909, 022564929, 022565324

 ©2018 CK News. All rights reserved.