"ธอส." ตั้งเป้าเป็นธนาคารดิจิทัลแบงก์กิ้ง เต็มรูปแบบในปี 2566


10 มี.ค. 2564, 08:50

"ธอส." ตั้งเป้าเป็นธนาคารดิจิทัลแบงก์กิ้ง เต็มรูปแบบในปี 2566
วันที่ 9 มี.ค. 64 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)​ กล่าวว่า การจะเป็นดิจิทัล แบงก์กิ้ง (digital banking)​ ในอีก 3 ปีข้างหน้านั้น ธนาคารจะวางโรดแมป (Road map)​ เป็นสามขั้นตอน คือ

ขั้นแรก เริ่มจากตั้งเป้าลดจำนวนธุรกรรมที่เคาน์เตอร์ภายในสาขา (Branch Counter) ให้เหลือ 10% ของจำนวนธุรกรรมทั้งหมดในปีนี้ และลดเหลือ 5% ในปี2565  โดย ณ วันที่ 8 ก.พ.นี้ มีจำนวนธุรกรรมที่เคาน์เตอร์ภายในสาขาอยู่ที่ 15.78% ของจำนวนการทำธุรกรรมทั้งหมด

ขั้นที่สอง คือ การตั้งเป้าลดจำนวนธุรกรรมผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บริเวณหน้าสาขา(Electronic Services and Agent) อาทิ ตู้ชำระเงินกู้ LRM หรือ QR Non Cash Payment ที่หน้าสาขาเหลือ 30% ในปีนี้ และลดเหลือ 15% ในปี2564 โดย ณ วันที่ 8 ก.พ.นี้ มีจำนวนธุรกรรมผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หน้าสาขาอยู่ที่ 47.90%

ขั้นที่สาม คือ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนธุรกรรมผ่าน  Application : GHB ALL เป็น 60% ในปีนี้ และเพิ่มเป็น 80% ในปี 2565 โดย ณ วันที่ 8 ก.พ.นี้ มีจำนวนการทำธุรกรรมผ่าน  Application : GHB ALL 36.32%ทั้งนี้ธอส. ได้พัฒนาการให้บริการ ผ่าน  Application : GHB ALL ตั้งแต่เดือนก.ย 63 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการให้บริการใหม่ อาทิ บริการซื้อ-ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส., บริการขอ statementผ่านระบบออนไลน์, บริการจองคิวทำธุรกรรมที่สาขา, เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้, ขอสำเนาเอกสารสัญญากู้/จำนอง/โฉนด และนัดรับโฉนด และในปีนี้จะเพิ่มธุรกรรมที่สามารถทำบน Application เช่น จ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย, แจ้งความประสงค์เรื่องขยายเวลาประกันภัย, และ โอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติหลังทำนิติกรรมเพื่อลดการใช้เช็ค เป็นต้น


สำหรับเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่รวมของธนาคารในปีนี้ตั้งไว้ที่ 215,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าในปีที่แล้วที่อยู่ที่ 210,000 ล้านบาท 

ส่วนของแผนการระดมทุนของธนาคาร เพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อในปีนี้นั้น ธอส. ตั้งเป้าการระดมทุนที่ 100,566 ล้านบาท แบ่งเป็น  ระดมทุนผ่านสลากออมทรัพย์ 50,000 ล้านบาท ผ่านเงินฝากออมทรัพย์ 30,000 ล้านบาท และ ผ่านเงินฝากประจำ 20,566 ล้านบาท©2018 CK News. All rights reserved.