Loading...

กยศ. ขยายเวลาลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31 มี.ค. 64 ช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ


7 ต.ค. 2563, 08:44

กยศ. ขยายเวลาลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31 มี.ค. 64 ช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ดังนี้

1. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ กยศ. (www.studentloan.or.th) โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี


Loading...

2. ลดเบี้ยปรับ 75% สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีมาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กองทุนขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวไม่ทัน ให้มาขอใช้สิทธิเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดี และยังเป็นผู้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไปคำที่เกี่ยวข้อง : #กยศ.   #ขยายเวลาลดเบี้ย   #ผู้กู้ยืม  


Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.