มติตั้ง "ฉัตรชัย ศิริไล" นั่งเก้าอี้เอ็มดี ธอส. สมัย 2 มีผล 15 มิ.ย. 63 นี้


14 มิ.ย. 2563, 16:08

มติตั้ง "ฉัตรชัย ศิริไล" นั่งเก้าอี้เอ็มดี ธอส. สมัย 2  มีผล 15 มิ.ย. 63 นี้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี 

สำหรับผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค.2559-3 พ.ค.2563)
-โครงการบ้านล้านหลัง
-โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ
-ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562
-พัฒนาระบบงานหลัก GHB System

ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย
(Application : GHB ALL)
(Application : GHBank Smart NPA)
(Application : GHBank Smart Booth)
(GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ)
(เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM)
(เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment)

- แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 

เครดิต : siamrath
©2018 CK News. All rights reserved.