กกต.ประกาศรับรอง สว.200 คน พร้อมบัญชีสำรองอีก 100 คนแล้ว


10 ก.ค. 2567, 15:29

กกต.ประกาศรับรอง สว.200 คน พร้อมบัญชีสำรองอีก 100 คนแล้ว

วันนี้ ( 10 ก.ค.67 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยเป็นการประชุมลับตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนแล้วเสร็จในเวลา 14.30 น. โดยได้มีมติรับรองผลการเลือก สมาชิกวุฒิสภา 200 คน และบัญชีสำรองอีก 100 คน 

โดยมีการแจ้งว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลา 16.00 น.


 


©2018 CK News. All rights reserved.