ดอนเมืองโทลล์เวย์ ขึ้นค่าทางด่วน 5-10 บาท จ่ายสูงสุด 170 บาท เริ่ม 22 ธ.ค.นี้


21 มิ.ย. 2567, 09:56

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ขึ้นค่าทางด่วน 5-10 บาท จ่ายสูงสุด 170 บาท เริ่ม 22 ธ.ค.นี้
วันที่ 21 มิ.ย.2567 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางด่วนยกระดับอุตราภิมุข (ทางด่วนโทลล์เวย์) ประกาศการปรับราคาค่าผ่านทางด่วนใหม่สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน ปรับขึ้น 5 บาท (เฉลี่ย 1 บาทต่อปี) ช่วงดินแดง-ดอนเมือง ปรับขึ้น 10 บาท (เฉลี่ย 2 บาทต่อปี) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2567 ถึง 21 ธันวาคม 2572

ด่านขาออก (การจราจรที่ไปทางทิศเหนือ)
ช่วงดินแดง-ดอนเมือง
รถ 4 ล้อ ปรับจาก 80 บาท เป็น 90 บาท (+10 บาท) รถมากกว่า 4 ล้อ ปรับจาก 110 บาท เป็น 120 บาท (+10 บาท)

ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ ปรับจาก 35 บาท เป็น 40 บาท (+5 บาท) รถมากกว่า 4 ล้อ ปรับจาก 45 บาท เป็น 50 บาท (+5 บาท)

คำที่เกี่ยวข้อง : #ทางด่วน  

©2018 CK News. All rights reserved.