การไฟฟ้านครหลวง เร่งนำสายไฟลงใต้ดิน ปรับภูมิทัศน์และป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้องและรองรับการขยายตัวในอนาคต ระยะทางรวม 313.5 กม.


18 มิ.ย. 2567, 04:57

การไฟฟ้านครหลวง เร่งนำสายไฟลงใต้ดิน ปรับภูมิทัศน์และป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้องและรองรับการขยายตัวในอนาคต ระยะทางรวม 313.5 กม.
วันที่ 18 มิ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ห้องประชุม 101 ชั้น 10 ตึกการไฟฟ้านครหลวงเขตจังหวัดนนทบุรี(MEA) โดยมีนายบัญชา กองเงินงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ นางภัทรียา ธรรมาธิคม นายอดุลย์ เปี่ยมแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนนทบุรี นายวรวิทย์ อนันต์มนตรีโชค ผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังการดำเนินการของโครงการและแผนงาน

ซึ่งได้มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ทราบถึงขั้นตอน การที่ไฟฟ้านครหลวง เร่ง"เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าบนอากาศเปลี่ยนเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน" เพื่อปรับภูมิทัศน์และป้องกันระบบไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้องระยะยาวในอนาคต ระยะทางรวมทั้งหมด 313.5กม.ดำเนินการในเส้นทางถนนสายหลักใน 3 จังหวัดนำร่อง กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี ตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพู พร้อมกับโครงการต่างๆของหลายหน่วยงาน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ตลอดการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ในเม็ดเงินดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวงเอง ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่มาจากเงินรายได้และเงินกู้ กว่าหลายพันล้านบาท การเปลี่ยนสายไฟฟ้าบนอากาศลงใต้ดิน จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงเป็น 10เท่ากว่าของระบบสายไฟฟ้าบนอากาศในปัจจุบัน ของการไฟฟ้านครหลวง คาดจะแล้วเสร็จภายในปี2572นี้ และวาแผนมองถึงอนาคตในระยะยาวในอีก 10ปีข้างหน้าเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจด้วย 

โดยอยู่ภายใต้ 5ขั้นตอนสำคัญ 1.การออกแบบ วางแบบทางกายภาพของพื้นที่เป็นอย่างไร เริ่มก่อสร้างจุดเชื่อม บ่อพักในจุดสำคัญ เริ่มติดตั้งตู้ทดแทนหม้อแปลงเดิม จึงเริ่มทยอยเปลี่ยนระบบ และรื้อถอนสายไฟฟ้า เสา และสายสื่อสาร ทั้งหมดออกไป 

โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 313.5กม.ครอบคลุม 3จังหวัด กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ จ.นนทบุรี และเส้นทางถนนหลัก อาทิ ถ.สุขุมวิท ถ.พหลโยธินถ.นราราธิวาส เป็นต้น ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงดินไปแล้วระยะทาง 73.4กม.ในปี 2566 ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพฯ   ปัจจุบันเหลือระยะทางที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ 240.1กม.ในส่วนของพื้นที่จ.นนทบุรี ระยะทาง 23กม.ตามแนวรถไฟฟ้าทั้งสายสีชมพู และสีม่วง 
โดยจังหวัดนนทบุรีจะเริ่มตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ตั้งแต่ แยกแคราย ถึง ห้าแยกปากเกร็ด เลี้ยวบรรจบยาวที่คลองประปา 13กม.คืบหน้าไปแล้วกว่า 23%คาดแล้วเสร็จ ปี2570 

ส่วนที่ 2 ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงถนนรัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่ถนนราชพฤษก์ ถึง ถนนกาษจนภิเษก ประมาณ 4กม.คืบหน้า 18%คาดแล้วเสร็จปี 2569

ส่วนที่ 3 ระยะสุดท้ายในเขตกรุงเทพฯต่อเนื่องเข้ามานนทบุรี ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตั้งแต่เตาปูน ยาวมาตลอดถึง คลองบางเขนเข้าเขตนนทบุรี ยาวมาถึงแยกแคราย ระยะทั้งหมด 23กม.

โดยการไฟฟ้าได้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ทำไมถึงต้องย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่ เส้นทางหลักที่อาจทำให้รบกวนประชาชนและอาจได้ผลกระทบเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งทางเราจะมีการจัดประชุมกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจ และแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและเกิดผลกระทบต่อประชาชนขึ้นน้อยที่สุดตลอดโครงการของการเปลี่ยนสายไฟฟ้าบนอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน  ภายใต้การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง

คำที่เกี่ยวข้อง : #การไฟฟ้านครหลวง  

©2018 CK News. All rights reserved.