ป.ป.ส. เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดสร้างการร่วมมือไทย-สปป.ลาว


12 ก.พ. 2567, 18:53

ป.ป.ส. เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดสร้างการร่วมมือไทย-สปป.ลาว
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สปป.ลาว รุ่นที่ 2 และโครงการตรวจพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของยาเสพติด (Drug Profile) สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สปป.ลาว โดยมี นางสาวกัญญานันทน์ คงภัสนิธิโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการและตรวพิสูจน์ยาเสพติด นางสาวศรีตระกูล เวลาดี ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ นางพรทิวา แย้มอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการจาก สปป.ลาว จำนวน 10 คน  ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

นางสาวกัญญานันท์ กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทย - ลาว ในระดับทวิภาคี ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันมาโดยตลอด และมีกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น การแลกเปลี่ยนผลการตรวจพิสูจน์และตัวอย่างยาเสพติดในคดีรายสำคัญ โดยการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน และสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดใน สปป.ลาว

นายธนากร คัยนันท์ กล่าวว่า การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องดำเนินการอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวินิจฉัยคดี  ที่ศาลต้องพิจารณาพยานหลักฐานในคดีจนปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งพยานหลักฐานที่สำคัญก็คือ รายงานผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง

นายธนากร คัยนันท์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับระหว่างประเทศในด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เช่นความร่วมมือกับ สปป.ลาวในโครงการนี้  เป็นประโยชน์อย่างมากในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการข่าว โดยเป็นแนวทางของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ดำเนินมาตรการต่างประเทศเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ซึ่งความร่วมมือเช่นนี้จะช่วยยกระดับ การวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติด เพื่อประโยชน์ในการการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการลักลอบผลิตยาเสพติดต่อไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #ปปส.  

©2018 CK News. All rights reserved.