ครม.เคาะ ขึ้นน้ำตาล 2 บาท-ช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท


14 พ.ย. 2566, 11:41

ครม.เคาะ ขึ้นน้ำตาล 2 บาท-ช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท
วันที่ 14 พ.ย.2566 นายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลัง ประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมเคาะ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งจะต้องหารือกับ ธกส.ก่อนในดำเนินการนับตั้งแต่มติ ครม. ออกเป็นเป็นต้นไป อย่างเร็วเป็นศุกร์หรือจันทร์นี้ เริ่มจ่ายเงิน

ส่วนเรื่องน้ำตาล คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ครม.มีมติเคาะขึ้นราคาน้ำตาล 2 บาท ส่วนอีก 2 บาทที่ขอขึ้นเพื่อใช้ในกองทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ครม.ยังไม่อนุมัติ โดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันก่อน เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียว

นายภูมิธรรม ย้ำว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ส่วนเรื่องอื่นจะปรับอย่างไรนั้นค่อยว่ากัน ตอนนี้ขอแก้ในส่วนที่ฉุกเฉินก่อน 

คำที่เกี่ยวข้อง : #น้ำตาล  

©2018 CK News. All rights reserved.