"Thailand Landbridge Roadshow" พัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ


14 พ.ย. 2566, 09:20

"Thailand Landbridge Roadshow" พัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
วันที่ 14 พ.ย. 2566 ที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมสัมมนาโครงการ Landbridge พัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการผลิตและการขนส่ง เชิญชวนเอกชนร่วมโครงการประวัติศาสตร์ของไทย รองรับการคมนาคมขนส่ง และเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า เร็วกว่า และปลอดภัยกว่า

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สร้างงาน 280,000 ตำแหน่ง และคาดว่า GDP ของไทยจะเติบโต 5.5% ต่อปี หรือเทียบเท่ากับ 670,000 ล้านดอลลาร์เมื่อดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ
นายกฯ เชื่อมั่นว่า โครงการ Landbridge เป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการลงทุนโครงการสำคัญเชิงพาณิชย์และเชิงกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย โดยเชื่อมโยงผู้คนในภาคตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกัน 

คำที่เกี่ยวข้อง : #นายกรัฐมนตรี  

©2018 CK News. All rights reserved.