ขอเชิญร่วมงาน "วันสันติภาพสากล" ที่ มจร รับฟังปาฐกถาพิเศษ ลงทะเบียนร่วมงานรับเกียรติบัตร 23 ก.ย


18 ก.ย. 2566, 18:49

ขอเชิญร่วมงาน "วันสันติภาพสากล" ที่ มจร รับฟังปาฐกถาพิเศษ ลงทะเบียนร่วมงานรับเกียรติบัตร 23 ก.ย
ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล "สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม" วันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา (ภาคไทย) ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคอินเตอร์)  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษา มจร 

โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น  รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก  และโล่เชิดชูเกียรติองค์บุคคลด้านสันติภาพโลก


ภายในงานช่วงเช้า รับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ 4 องค์กรหลักจาก องค์กรสหประชาชาติ มูลนิธิพุทธมาเมตตา และ SDG Move  เรื่อง Action for Peace… Our Ambition for Global Goals ร่วมบรรยายโดย พระวิระชัย ทรงเมตตา, ดร.

สัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” และPeace Speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ กับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรม 

ท่านใดสนใจสามารถ สมัครเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันสันติภาพสากล “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” ณ ห้องประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น. (ท่านที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้รับเกียรติบัตร) https://forms.gle/Ej5QKNvR9HtLYfz76

มีโรงทานบริการท่านที่มาร่วมงานตลอดงาน และมีบูทนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชน องค์กร สังคม ประเทศมากกว่า 40 องค์กร 

ถามรายละเอียดได้ที่ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เลขาหลักสูตรสันติศึกษา ในระดับปริญญาเอก มจร ผู้ประสานงานหลักงานวันสันติภาพสากล  โทรศัพท์ 085-0889150

คำที่เกี่ยวข้อง : #มจร  

©2018 CK News. All rights reserved.