อุทัยธานี ปูพรหมพ่นหมอกควันหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม


18 ก.ย. 2566, 15:25

อุทัยธานี ปูพรหมพ่นหมอกควันหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม
ที่จังหวัดอุทัยธานี นายสมชัย อำภา นายกเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ถึง สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ หมูที่ 1 ตำบลทัพทัน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทัพทัน ได้พบผู้ป่วยเกิดขึ้นล่าสุดพร้อมกัน 2 ราย รวมเป็น 4 ราย ที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และเป็นการตัดวงจรลูกน้ำยุงลายพาหะของ โรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการแพร่กระจายการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น จึงได้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลทัพทัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมป้องกันโรค และ อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่บ้านที่พบ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เร่งพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ตัดวงจรลูกน้ำยุงลายไม่มีการระบาดเพิ่มขึ้น พร้อมกับพ่นหมอก ควันกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านเรือนใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร เพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่มีแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยจะพ่นหมอกควันจำนวน 3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

พร้อมกันนี้ยังจัดเจ้าหน้าดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด ออกไปสำรวจลูกน้ำยุงลายพาหะไข้เลือดออกในจุดเสี่ยงที่อยู่ในรัศมีการระบาด จากการสำรวจยังพบว่ามีลูกน้ำยุงลายตามภาชนะที่น้ำขัง เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกลงมามีให้น้ำแช่ขังทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะของไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี เกือบทุกหลังคาเรือน โดยได้มีการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังและมีลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำพิษภัยของโรคไข้เลือดออกว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรงและยังไม่ยารักษาได้โดยตรง และให้คอยเฝ้าระวังภายในบ้านและภาชนะให้มีน้ำขังเพราะเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่กระจายการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น และสำหรับการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ของอำเภอทัพทันในทุกตำบลตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 30 ราย และมีแนวโน้วจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายการระบาดกันอย่างเข้มข้น ต่อไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #อุทัยธานี  

©2018 CK News. All rights reserved.