"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


17 ก.ย. 2566, 19:50

"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วันนี้ (17 กันยายน 2566) เวลา 18.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระราชทานของที่ระลึก และประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้มีอุปการคุณ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา 

จากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อาทิ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ด้านการทหาร

นิทรรศการด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะในยามประเทศมีสถานการณ์วิกฤตทั้งในภาวะปกติและภาวะสงครามการเกิดอุบัติภัยหรือการเกิดโรคอุบัติใหม่ โดยได้มีการจำลองเหตุการณ์การช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง เป็นต้น

ทั้งนี้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็น “ศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีความสูง 19 ชั้น พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 97,337 ตารางเมตร เป็นอาคารรักษาพยาบาลที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ประกอบด้วยส่วนการรักษาพยาบาลและวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยพิเศษ ห้องรังสีวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สามารถรองรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 400 เตียง

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่สำคัญ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศูนย์หลอดเลือดสมอง, ศูนย์ส่องกล้อง และ ศูนย์เวชศาสตร์ทหาร มีห้องแยกความดันลบสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอย่างสง่างาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันลันพันของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

คำที่เกี่ยวข้อง : #ในหลวง-พระราชินี  

©2018 CK News. All rights reserved.